KWALIFIKACJE:

SERWIS-I-KONSERWACJA

 Posiadamy:

– Koncesję MSWiA; (http://www.msw.gov.pl)
– uprawnienia do projektowania i wykonywania systemów ochrony przeciwpożrowej CNBOP; (http://www.cnbop.pl)
– pracownicy posiadają Licencję Pracownika Zabezpieczenia Technicznego drugiego stopnia;
– pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „poufne” włącznie; (http://www.abw.gov.pl)
– pracownicy posiadają certyfikaty Techom do stopnia SA-4 włącznie; (http://www.techom.com)
– stosowne szkolenia i autoryzacje z zakresu montażu i obsługi wykorzystywanych urządzeń;